อหิงสา https://zumpolkontrang.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=28-08-2008&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=28-08-2008&group=2&gblog=11 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[โอมองค์อริยาจารย์แห่งเมืองตรัง ๏..หลวงปู่เอียด ชินปุตโต หลวงปู่ผู้เรืองฤทธิ์ แห่งวัดทุ่งหินผุด ...๚]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=28-08-2008&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=28-08-2008&group=2&gblog=11 Thu, 28 Aug 2008 0:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=19-08-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=19-08-2008&group=2&gblog=10 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...ตำนาน.. หลวงพ่อทวด วัดควนวิเศษ ตรัง ปี2506...๚ะ๛]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=19-08-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=19-08-2008&group=2&gblog=10 Tue, 19 Aug 2008 22:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=4&gblog=1 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...พระกำแพงซุ้มกอ องค์นึง๕๐ล้านบาท...๚ะ๛สมดังอมตะวาจา((( มีอาตมาไว้ไม่จน )))จริงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=4&gblog=1 Fri, 06 Jun 2008 0:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=3&gblog=1 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏..ว่าด้วยการศึกษาพระกรุเนื้อดิน...เมืองกำแพงเพชร และ เมืองสุพรรณบุรี ..๚ะ๛]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=06-06-2008&group=3&gblog=1 Fri, 06 Jun 2008 22:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=9 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏..พระขุนแผนวัดควนวิเศษ...๚ะ๛ยอดแห่ง..เมตตา มหาเสน่แห่งเมืองตรัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=9 Sat, 15 Mar 2008 10:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=8 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏..พระขุนแผนวัดควนวิเศษ...๚ะ๛ยอดแห่ง..เมตตา มหาเสน่แห่งเมืองตรัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=8 Sat, 15 Mar 2008 10:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=7 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...พระกรุศรีวิชัย...ศิลปปัลวะ(คันธาระ)..แห่งวัดหูแกง..พระกรุในตำนานแห่งเมืองตรังคปุระ...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=2&gblog=7 Sat, 15 Mar 2008 9:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...ตำนาน.. หลวงพ่อทวด วัดควนวิเศษ ปี2506...๚ะ๛]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 Mon, 21 Jan 2008 22:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=5 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...พระครูอดุลย์คุณาธาร (หวล) วัดนิคมประทีป ตรัง...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=5 Sun, 20 Jan 2008 20:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=4 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...หลวงพ่อหมุน อินทวัณโณ อริยเจ้า...แห่ง..วัดควนขัน ตรัง...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=4 Sun, 20 Jan 2008 21:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=3 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏...ครูโอภาสวุฒิคุณ(หลวงปู่แสง ยโสธโร) อริยเจ้า แห่ง..วัดคลองน้ำเจ็ด ตรัง...๚ะ๛ ]]> **************** > ****ยังอยู่ใน ระหว่างการจัดทำ ข้อมูล จึง ยังไม่ครบถ้วน ขอรับ..****ศิวเวทย์ (๏..ต....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=3 Sun, 20 Jan 2008 18:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=2 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ ๏...หลวงปู่แสง ธมฺมสโร อริยเจ้า แห่ง..วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์(ในเตา) อ.ห้วยยอด ตรัง...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=2 Sun, 20 Jan 2008 19:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=1 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ ๏...พระบริสุทธิ์ศีลาจารย์์ (วัน มะนะโส)...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=20-01-2008&group=2&gblog=1 Sun, 20 Jan 2008 18:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=1&gblog=8 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[๏..รูปบูชาองค์อริยาจารย์ หลวงปู่แสง ธัมมสโร แห่งวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ รุ่น๑ รุ่น๒ ...๚ะ๛]]> สร้างเมื่อ เสาร์๕ปลายเดือนมีนาคม พศ.2536 จำนวน ๒๐๓ องค์ ตอนปลุกเสก...ถ่ายภาพอย่างไร....กล้องถ่....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=15-03-2008&group=1&gblog=8 Sat, 15 Mar 2008 15:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=7 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคลของท่าน..๏...พระครูอดุลย์คุณาธาร (หวล) วัดนิคมประทีป ตรัง...๚ะ๛ ...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=7 Thu, 24 Jan 2008 19:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=6 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปบูชารุ่นต่างๆ..ของท่าน..๏...พระบริสุทธิ์ศีลาจารย์์ (วัน มะนะโส)อริยจารย์แห่ง..วัดประสิทธิชัย๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=6 Thu, 24 Jan 2008 20:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=5 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคลของท่าน..๏...พระครูวุฒิโศภณ(เอียด ธมฺมปาโล )องค์อริยาจารย์..วัดหนองช้างแล่น.....๚ะ๛]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=5 Thu, 24 Jan 2008 21:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=4 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคลของท่าน..๏...หลวงปู่แสง ธมฺมสโร อริยเจ้า แห่ง..วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์(ในเตา) อ.ห้วยยอด ตรัง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=4 Thu, 24 Jan 2008 19:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=3 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคลของท่าน..๏...ครูโอภาสวุฒิคุณ(หลวงปู่แสง ยโสธโร) อริยเจ้า แห่ง..วัดคลองน้ำเจ็ด ตรัง...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=3 Thu, 24 Jan 2008 19:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=2 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคลของท่าน..๏...หลวงพ่อหมุน อินทวัณโณ อริยเจ้า...แห่ง..วัดควนขัน ตรัง...๚ะ๛ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=24-01-2008&group=1&gblog=2 Thu, 24 Jan 2008 21:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=23-01-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=23-01-2008&group=1&gblog=1 https://zumpolkontrang.bloggang.com/rss <![CDATA[..เหรียญรุ่นแรก..ของท่าน..๏...พระบริสุทธิ์ศีลาจารย์์ (วัน มะนะโส)...๚ะ๛]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=23-01-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zumpolkontrang&month=23-01-2008&group=1&gblog=1 Wed, 23 Jan 2008 21:07:59 +0700